Värikkäitä piirroshahmoja yhdessä

Millainen on ihanteellinen hallituksen jäsen?

Ihanteellinen hallituksen jäsen on yritykselle arvokas ja sopivilla ominaisuuksilla varustettu. Parhaassa tapauksessa hallituksen jäsen on myös riippumaton. Toisin sanoen hänellä ei ole yritykseen hallituksen lisäksi mitään muita sidoksia, kuten ystävyys-, perhe- tai työntekijäsuhdetta.

Sijoittajat ja ammattimaiset hallituksen jäsenet katsotaan riippumattomiksi huolimatta heidän ilmeisistä taloudellisista intresseistään.

Ideaalitapauksessa hallituksen jäsenillä on ammatillisesti monipuoliset ja toisiaan täydentävät taustat. Tämä tuo erilaisia näkökulmia hallituksen keskusteluihin.

Ihanteellinen hallituksen jäsen on:

  • Kokenut, verkostoitunut ja osaava
  • Rehellinen ja luotettava
  • Rohkea puhumaan suoraan
  • Aikaa, energiaa ja valmis sitoutumaan
  • Riippumaton
  • Täydentää muiden osaamisia.

Yksi hallituksen puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on yhdessä toimitusjohtajan kanssa saada hallituksen jäsenet tekemään yhteistyötä. Mikäli puheenjohtaja ei onnistu luomaan ilmapiiriä, jossa hallitus voi vapaasti keskustella erilaisista näkemyksistä ja ideoista, hallituksen tuoma lisäarvo ei ole hallituksen kokouksiin käytetyn ajan arvoista.

Toinen hallituksen puheenjohtajan tärkeä tehtävä on toimia toimitusjohtajan sparraajana. Toimitusjohtaja jää usein monen päätöksen ja kysymyksen kanssa yksin. Hallituksen puheenjohtaja voi tarjota toimitusjohtajalle keskustelukumppanin, uusia näkökulmia sekä apua huolien purkamiseen.

Edellisten ominaisuuksien lisäksi ihanteellinen puheenjohtaja:


  • Saa yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen jäsenet tekemään yhteistyötä
  • Luo vapaan keskustelun ilmapiirin samalla keskittäen keskustelun tärkeimpiin aiheisiin
  • Toimii toimitusjohtajan sparraajana.

Toimiva hallitus koostuu ideaalitapauksessa toistensa taustoja täydentävien, ihanteellisten jäsenten toteuttamasta, etukäteen suunnitellusta, loistavasta yhteistyöstä.
0
Feed

Jätä kommentti