Hallituksen kokous

Miten rakennetaan toimiva hallitus?

Uusi vuosi on alkanut ja on aika valmistautua kevään varsinaisiin yhtiökokouksiin. Niissä tärkein päätös on hallituksen valitseminen. Kuinka rakennetaan yritykselle toimiva hallitus?


Kaikki alkaa hallituksen roolin määrittelystä. Mitä yhtiö haluaa ja tarvitsee hallituksen jäseniltä? Mikä on hallituksen rooli valvonnassa, liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden varmistamisessa? Miten syvällisesti hallituksen odotetaan paneutuvan yhtiön asioihin?

Ei liikaa eikä liian vähän, vaan sopivasti jäseniä

Yleensä yhtiöjärjestyksessä jäsenille on määritelty sekä minimi- että maksimimäärät. Suosittelen, että hallituksen jäsenmäärä olisi pariton, jolloin äänestystilanteissa on selkeämpää tehdä enemmistöpäätöksiä, eikä puheenjohtajan asema korostu liikaa. Pienempi yhtiö toimii tehokkaasti kolmijäsenisellä hallituksella, mutta suuremman yhtiön on hyvä valita hallitukseensa enemmän osaamista. En suosittele yli viiden jäsenen hallituksia, sillä silloin hallitustyön dynamiikka heikentyy.

Hallituksen jäsen ei edusta osakkeenomistajaa, vaan yhtiötä

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenet eivät edusta osakkeenomistajia, vaan yhtiötä. Jos osakkaiden kesken on tehty osakassopimus, missä on sovittu osakkaiden oikeudesta nimetä hallituksen jäseniä, niin on tärkeää, että hallituksen jäsenet ymmärtävät ajavansa kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, kuka heidät on nimennyt hallitukseen. Järkevät osakkeenomistajat eivät siis valloita hallitusta, vaan valitsevat sinne parhaan saatavilla olevan henkilön.

Monimuotoisuus ja asiantuntemus

Ihanteellisessa hallituksessa on edustettuna laaja ikähaarukka, koulutus- ja työkokemus sekä eri sukupuolet. Tällainen hallitus ohjaa yritystä taitavammin, mikä näkyy yrityksen toimintakyvyn parantumisena. Ennen jäsenen valintaa kannattaa aidosti pohtia, onko ehdokkaalla riittävästi käyttää aikaa yhtiölle. Usein matalamman profiilin jäsen voi päihittää kokeneemman kollegansa, kun hän pystyy käyttämään enemmän aikaa ja energiaa yhtiön asioihin.

Älä jämähdä

Yrityksen kehittyessä sen tarpeet muuttuvat, minkä pitää näkyä myös hallituksen kokoonpanossa. Eri vaiheissa tarvitaan erilaista asiantuntemusta. Fiksu hallituksen jäsen tarjoutuu luopumaan hallituspaikastaan, kun yrityksen kehitys sitä edellyttää. Yrityksen kannattaa päivittää hallitustaan jatkuvasti ja vähitellen. Näin hallituksen jäsenten vaihdoksista poistuu turha dramatiikka ja yritys turvaa parhaiten toimintansa jatkuvuuden.

Millainen siis on täydellinen hallitus?


Siinä on kolme tai viisi jäsentä, jotka edustavat monimuotoisesti erilaisia kokemustaustoja, ikäryhmiä ja sukupuolia. Jäsenet ymmärtävät edustavansa koko yhtiötä, panostavat aktiivisesti hallitustyöhön, luottavat toisiinsa eivätkä ole liian riippuvaisia osakkeenomistajista. Osa hallituksen jäsenistä on vastikään aloittanut yhtiössä, kun toiset puolestaan jo aktiivisesti valmistautuvat jättämään tehtävänsä seuraaville.

0
Feed

Jätä kommentti