Yhtiökokousten aika - pitäkää siis huolta, että Teillä oikeanlainen hallitus koossa

Hallituksen jatkuva uudistautuminen on yrityksen yksi tärkeimmistä johtamisen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Hallituksen jäsenten hallittu

vaihtuminen on merkki vireästä strategisesta otteesta. Yleinen haaste hallitusjäsenen valinnassa on määritellä, minkälaisia kriteerejä uuden hallitusjäsenen tulisi

strategian toteuttamiseksi täyttää. Liian usein ehdokkaita haetaan vain omasta verkostosta, eikä kartoiteta ennakkoluulottomasti mahdollisuuksia myös muualta.

Hallitusjäsenten valinta tapaan ja siihen liittyvään prosessiin tulisi kiinnittää huomiota yhä enemmän. Muuttuvien haasteiden vuoksi valintaprosessia pitäisi pyrkiä
saamaan mahdollisimman ammattimaiseksi ja vastaamaan yrityksen sen hetkistä tilannetta sekä strategian mukaista kehitysvaiheitta.

Hallitusjäsenten vaatimusten kasvaminen liittyen jäsenten vastuisiin ja hallitustehtävien sisältöön ovat vaikeuttaneet osaavien ja ammattimaisten hallitusjäsenten
löytämistä.
Tämän takia olisi ehkä parasta kääntyä uusia hallitusjäseniä valittaessa ulkopuolisen hallitusammattilaisia välittävän yhteisön tai rekrytointiyrityksen

puoleen. Hallitusjäsenten haussa voidaan toimia samalla tavalla kuin johdon hauissa. Uusien haluttujen jäsenten hakukriteerit ja osaamisalueet tulisi määrittää

etukäteen selkeästi, jotta kaikki osapuolet tietävät mitä haetaan.

Yrittäjä- ja perheomistajilla muut kiireet vievät ajan tärkeästä hallituksen täydentämiseen johtavasta työstä. Kandidaatteja olisi hyvä kysellä, tavata ja seuloa hyvissä

ajoin ennen yhtiökokousta. Tosiasia saattaa olla aivan päinvastainen, viimeisen kokouksen lähestyessä asiaa sivutaan ohimennen ja sitten onkin jo yhtiökokouksen aika.


Minulla on vielä resursseja ottaa vastaan 1-2 hallituspaikkaa alkaneelle vuodelle.


0
Feed

Jätä kommentti